fbpx

טיהור מים

מדוע אנו ממליצים להשתמש במערכת טיהור המים שבמקרר  

מחקרים רבים סוברים שמים מינראליים אינם בהכרח מים בריאים ובמקרים רבים אף מזיקים לבריאות.
שים ♥: מים מינראליים תמיד יכילו חיידקים הואיל ואינם מכילים מגן כלורי (שתפקידו מניעת התרבות חיידקים) שנמצא בפילטר המים שנמצא בגוף המקרר או בקפסולות הטיהור הייחודיות.

יתרה מכך קרן שמש מהווה קטליזאטור (זרז) לגידול חיידקים שבקבוקי המים מינרלים שנחשפו לקרני אור.
אנו לא משווקים פילטר מים שתפקידו ריכוך המים שכן פעולה זו אמנם מסירה את האבנית במים אך גם 22% מהסידן ו81% מהמגנזיום החיוניים ביותר לגוף האדם.
מים מטוהרים מקנקני הטיהור הינם מים מרוככים בעלי נטייה גבוהה מהרגיל לחומציות וקורוזיה, בנוסף יש להשמיד מים שנמצאו בקנקן מעל 48 שעות.

חשוב לציין פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית מטהרים מים לרמה הפחותה מ 1500ppm המומלצת ע”י משרד הבריאות בשונה ממים מינרלים.
חשוב לציין פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית מטהרים מים תוך הימצאות 6.5-9.5ph הרמה המומלצת של ph  במים בניגוד למים מינרלים נטולי חומציות.
איכות המים הזורמים דרך פילטר המים המקורי וקפסולת הטיהור גבוהה והטובה ביותר.

הרווח שלכם:

# מי שתייה מטוהרים נקיים ורעננים
# חסכון כספי- כ-1500 ₪ בשנה למשפחה בת 5 נפשות
# חסכון בזמן, דלק וטרחה הכרוכה בסחיבת בקבוקים

פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית מסירים משקעים במים
פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית מסירים משקעי חול במים
פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית מסירים משקעי חלודה במים
פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית מסירים משקעים במים
פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית מכילים פחם פעיל

פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית סופחים טעמי לוואי
פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית סופחים ריחות
פילטר מים מקורי וקפסולת טיהור מקורית קוטלים כימיקלים במים
פילטר מים מקורי מומלץ להחליף כל 6 חודשים (בהתאם לתנאי המים ולכמות הנצרכת)
קפסולת טיהור מומלץ להחליף כל 9-15 חודשים (בהתאם לתנאי המים ולכמות הנצרכת)