Whirlpool – ווירפול

פילטר מים למקרר Whirlpool
פילטר מים למקרר ווירפול מדגם 5231JA2002A
פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים מסוג 3 ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 1892 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר ווירפול

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים20-125 PSI
טמפרטורת מים1°-37.8 צלזיוס
אורך חיים6 חודשים

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית טעמי כלור.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית ריחות.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית חלודה.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

פילטר מים למקרר Whirlpool
פילטר מים למקרר ווירפול מדגם WPRO
קיבולת : 1500 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר ווירפול

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים30-120 PSI
טמפרטורת מים1°-37.8 צלזיוס
אורך חיים6 חודשים

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית טעמי כלור.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית ריחות.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית עופרת.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית ציסטות.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית עכירות.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית משקעים.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית לכלוך.
::      פילטר מים למקרר ווירפול מדגם זה מפחית חלודה.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

קפסולת טיהור למקרר ווירפול מדגם WLMF-WF
קפסולת טיהור למקרר ווירפול מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 9460 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור למקרר whirlpool

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר ווירפול מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר ווירפול מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר ווירפול מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר ווירפול מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות.