Westinghouse – וסטינגהאוס

פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס
פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם PureSource2 NGFC2000
פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה  אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים.פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס עומד בתקן NSF/ANSI  מספר 53 להפחתת עופרת, ציסטות, אטרזין,2, D-4 ועכירות המים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 1514 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי100 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית  99.99%  ציסטות.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 99.10% חלקיקים מסוג 1.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 97.40% כלור.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 99.30% עופרת.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 97.30% קוטלי עשבים.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 94.60% אטרזין.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 98.90% חומרי הדברה.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס
פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם PureSourcePlus Model RF200

מערכת טיהור קרח ומים
פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה  אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים.פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס עומד בתקן NSF/ANSI  מספר 53 להפחתת עופרת, ציסטות, אטרזין,2, D-4 ועכירות המים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס

לחץ מים מינימאלי30 PSI
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית  99.99%  ציסטות.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 99.10% חלקיקים מסוג 1.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 97.40% כלור.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 99.30% עופרת.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 97.30% קוטלי עשבים.
::      פילטר מים למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית 94.60% אטרזין.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

קפסולת טיהור למקרר ווסטינגהאוס מדגם WLMF-WF
קפסולת טיהור למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים .קפסולה זו מאושרת ע"י משרד הבריאות.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 9460 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור למקרר ווסטינגהאוס

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר ווסטינגהאוס מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות