Magic Chef – מג'יק שף

פילטר מים למקרר MAGIC CHEF
פילטר מים למקרר MAGIC CHEF מדגם UKF7003AXX
פילטר מים למקרר מג'יק שף ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 946 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר MAGIC CHEF

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי100 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית ציסטות.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית חלקיקים מסוג 1.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית כלור.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית עופרת.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית משקעים.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית ריחות.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

פילטר מים למקרר MAGIC CHEF
פילטר מים למקרר MAGIC CHEF מדגם WF287

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר MAGIC CHEF

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי120 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית משקעים.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית עכירות.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית לכלוך.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית חלודה.
::      פילטר מים למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית כלור.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

פילטר מים למקרר MAGIC CHEF
קפסולת טיהור פנימית מדגםAMF-WF
קפסולת טיהור למקרר מג'יק שף מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים .
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 2840 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור למקרר Magic Chef

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס
אורך חיים שנה

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות.

פילטר מים למקרר MAGIC CHEF
קפסולת טיהור מדגם ALMF-WF
קפסולת טיהור למקרר מג'יק שף מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים .
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 9460 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור ל Magic Chef

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר Magic Chef מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות.