Kelvinator – קלווינטור

פילטר מים למקרר Kelvinator
פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם PureSource2 NGFC2000
פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה  אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים.פילטר מים למקרר Kelvinator עומד בתקן NSF/ANSI  מספר 53 להפחתת עופרת, ציסטות, אטרזין,2, D-4 ועכירות המים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 1514 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר Kelvinator

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי100 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית  99.99%  ציסטות.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 99.10% חלקיקים מסוג 1.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 97.40% כלור.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 99.30% עופרת.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 97.30% קוטלי עשבים.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 94.60% אטרזין.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 98.90% חומרי הדברה.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

פילטר מים למקרר Kelvinator
פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם PureSourcePlus Model RF200
פילטר מים למקרר Kelvinator זה אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים.פילטר מים למקרר Kelvinator עומד בתקן NSF/ANSI  מספר 53 להפחתת עופרת, ציסטות, אטרזין,2, D-4 ועכירות המים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר Kelvinator

לחץ מים מינימאלי30 PSI
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית  99.99%  ציסטות.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 99.10% חלקיקים מסוג 1.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 97.40% כלור.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 99.30% עופרת.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 97.30% קוטלי עשבים.
::      פילטר מים למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית 94.60% אטרזין.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

קפסולת טיהור למקרר Kelvinator מדגם KLMF-WF
קפסולת טיהור למקרר Kelvinator מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים .קפסולה זו מאושרת ע"י משרד הבריאות.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 9460 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור למקרר Kelvinator

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר Kelvinator מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר Kelvinator מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות