Frigidaire – פריג'ידר

פילטר מים למקרר פריג'ידר
פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם PureSource2 NGFC2000
פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה  אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים.פילטר מים למקרר פריג'ידר עומד בתקן NSF/ANSI  מספר 53 להפחתת עופרת, ציסטות, אטרזין,2, D-4 ועכירות המים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 1514 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר פריג'ידר

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי100 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית  99.99%  ציסטות.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 99.10% חלקיקים מסוג 1.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 97.40% כלור.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 99.30% עופרת.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 97.30% קוטלי עשבים.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 94.60% אטרזין.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 98.90% חומרי הדברה.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

פילטר מים למקרר פריג'ידר
פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם PureSourcePlus Model RF200
פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה אושר ע"י מעבדות ה- NSF  העולמיות לעמידה בתקן NSF/ANSI מספר 42 להפחתת טעמי כלור, ריחות וחלקיקים.פילטר מים למקרר פריג'ידר עומד בתקן NSF/ANSI  מספר 53 להפחתת עופרת, ציסטות, אטרזין,2, D-4 ועכירות המים.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – פילטר מים למקרר פריג'ידר

לחץ מים מינימאלי30 PSI
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 37.8 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית  99.99%  ציסטות.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 99.10% חלקיקים מסוג 1.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 97.40% כלור.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 99.30% עופרת.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 97.30% קוטלי עשבים.
::      פילטר מים למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית 94.60% אטרזין.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות

קפסולת טיהור למקרר פריג'ידר מדגם FLMF-WF
קפסולת טיהור למקרר פריג'ידר מדגם זה הינה הבלעדית העומדת בתקן של מכון התקנים הישראלי. עומדת בתקן  ישראלי מספר 1505 להפחתת חיידקים מיקרוביאליים במים. עומדת בתקן מספר בתקן ישראלי 885  להפחתת בקטריות במים .קפסולה זו מאושרת ע"י משרד הבריאות.
ריכוז החומרים המצויים במים שהוזרמו למערכת הופחתו לפחות או בדיוק לגבול הכמות המותרת.
קיבולת : 9460 ליטר מותנה בטיב תשתית המים המקומית.

פרמטרים מנחים לאספקת המים – קפסולת טיהור למקרר פריג'ידר

זרם שירות1.9 ליטר לדקה
לחץ מים מקסימאלי125 PSI
לחץ מים מינימאלי20 PSI
טמפרטורת מים מקסימאלית° 38 צלזיוס
טמפרטורת מים מינימאלית°0.6 צלזיוס

בחינת הפחתת הזיהום
::      קפסולת טיהור למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית מוצקים מומסים במים.
::      קפסולת טיהור למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית  צבע במים.
::      קפסולת טיהור למקרר פריג'ידר מדגם זה מפחית את עכירות המים.
::      קפסולת טיהור למקרר פריג'ידר מדגם זה מייצב את רמת החומציות במים.
שים ♥: בעוד שהבדיקה נעשתה תחת תנאי מעבדה, ביצועים בפועל עלולים להשתנות